Công ty Tư vấn TST
TST's vision: “ 2 x 50 = 100” . “ 2” = Double Volume, Double Speed. “50” = 50% Margin Improvement. “100” = 100% Employee Involvement. Mục tiêu của chúng tôi mang đến cho khách hàng: Tăng gấp đôi sản lượng, tăng gấp đôi tốc độ. Tăng 50% lợi nhuận. 100% nhân viên tham gia vào hoạt động Lean-TPM
Huấn luyện & Tư vấn
Lean - Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintenance)
SLCasSLKumCas 8SLKum2Cas 7SlOụtSLKum6Cas 9SLOut2SLOut3Cas 6SL Cas 3SLStar4SL Outspan2sile AM board1slide AM boardslide AM board2SLKum5SLCas2SLKum10SLOut4SLOutSLOut1SLStarSLStar1SLStar2SLStar3SLStar13SLTTSLTT1SLTT2SLTT3SL YKKSLCamel

Thông tin cập nhật

Chương trình đào tạo

 1. Đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM.
 2. Đào tạo các công cụ hỗ trợ quản lý sản xuất:
 3. Đào tạo Kỹ thuật:
 4. Đào tạo Lean TPM:
  • Nhận thức và thực hành sản xuất tinh gọn
  • Đào tạo các công cụ Lean TPM: VSM, Kanban,...

Chương trình tư vấn

1- Tư vấn Bảo trì năng suất toàn diện TPM.

2- Tư vấn triển khai Lean.

3- Tư vấn triển khai QM - Quality Management.

4- Tư vấn cải tiến Kaizen/Focus Improvement.

5- Tư vấn triển khai hệ thống quản trị BSC/KPI.

6- Tư vấn triển khai hệ thống quản lý công việc hằng ngày (DMS - Daily Management System).

7- Tư vấn triển khai 5S/CTPM.

8- Tư vấn triển khai chuyển đổi nhanh SMED.

9- Dịch vụ cung cấp nguồn lực bảo trì.

Nội dung và thời gian tư vấn:

Sau khi khảo sát và thảo luận, với hơn 15 năm kinh nghiệm công ty tư vấn TST sẽ đề xuất chương trình tư vấn riêng biệt phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, thời gian có thể từ 6 tháng đến 12 - 24 tháng hoặc lâu hơn.

 • Logo Jinyu
 • Logo Bluescope
 • Marico
 • Outspan
 • Casumina
 • Camel
 • Icp VN
 • Logo SaiGon Trapaco
 • Logo Olam
 • LOGO KH
 • LOGO STP
 • Newtoyo
 • So so kien thiet Binh Duong
 • Sonion
 • YKK
 • Liksin
 • Kimberly Clack
 • Anduc
 • Amway
 • DH Su pham KT
 • Prime
 • tantien
Lượt truy cập: 5,301,677
Đang online: 2
Bản quyền 2012 © Công ty Tư vấn TST