Công ty Tư vấn TST
TST's vision: “ 2 x 50 = 100” . “ 2” = Double Volume, Double Speed. “50” = 50% Margin Improvement. “100” = 100% Employee Involvement. Mục tiêu của chúng tôi mang đến cho khách hàng: Tăng gấp đôi sản lượng, tăng gấp đôi tốc độ. Tăng 50% lợi nhuận. 100% nhân viên tham gia vào hoạt động Lean-TPM
Huấn luyện & Tư vấn
Lean - Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintenance)
SLCasSLKumCas 8SLKum2Cas 7SlOụtSLKum6Cas 9SLOut2SLOut3Cas 6SL Cas 3SLStar4SL Outspan2sile AM board1slide AM boardslide AM board2SLKum5SLCas2SLKum10SLOut4SLOutSLOut1SLStarSLStar1SLStar2SLStar3SLStar13SLTTSLTT1SLTT2SLTT3SL YKKSLCamel

Thông tin cập nhật

Chương trình đào tạo

 1. Đào tạo TPM - Bảo trì năng suất toàn diện.
 2. Đào tạo các công cụ hỗ trợ quản lý sản xuất:
 3. Đào tạo Kỹ thuật:
 4. Đào tạo Lean TPM:
  • Nhận thức và thực hành sản xuất tinh gọn
  • Đào tạo các công cụ Lean TPM: VSM, Kanban,...

Chương trình tư vấn

1- Tư vấn triển khai TPM - Bảo trì năng suất toàn diện.

2- Tư vấn triển khai Lean.

3- Tư vấn quản lý/triển khai QM - Quality Management.

4- Tư vấn  cải tiến liên tục Kaizen/Focus Improvement.

5- Tư vấn triển khai hệ thống quản trị chiến lược BSC/KPI.

6- Tư vấn triển khai hệ thống quản lý công việc hằng ngày (DMS - Daily Management System).

7- Tư vấn triển khai 5S/CTPM.

8- Tư vấn triển khai chuyển đổi nhanh - RCO/SMED.

9- Dịch vụ cung cấp nguồn lực bảo trì.

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TƯ VẤN:

Sau khi khảo sát  và thảo luận, tuỳ theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, chúng tôi có chương trình tư vấn riêng biệt, thời gian có thể từ 6 tháng đến 12 - 24 tháng, hoặc lâu hơn.

 • Logo Bluescope
 • Marico
 • Outspan
 • Casumina
 • Camel
 • Icp VN
 • Logo SaiGon Trapaco
 • Logo Olam
 • LOGO KH
 • LOGO STP
 • Newtoyo
 • So so kien thiet Binh Duong
 • Sonion
 • YKK
 • Liksin
 • Kimberly Clack
 • Anduc
 • Amway
 • DH Su pham KT
 • Prime
 • tantien
Lượt truy cập: 5,015,296
Đang online: 2
Bản quyền 2012 © Công ty Tư vấn TST